مرتضی مهرابی

خزنده ها چگونه صفحات را می بینند؟

جلسه 8

در این جلسه به بررسی نحوه مشاهده خزنده های موتورهای جستجو می پردازیم که چگونه سورس صفحات را مشاهده کرده و اطلاعات مورد نیاز را برداشت می کنند.

  • هاست دانلود

نظرات تخصصی

از شنیدن نظرات شما خوشحال خواهم شد، همچنین به سوالات پاسخ خواهم داد.