مرتضی مهرابی

لینک خارجی در سئو + استراتژی

جلسه 29

در این جلسه لینک های خارجی در سئو را باهم بررسی میکنیم تا به تاثیر پذیری لینک های خارجی (External Links) بر رنکینگ پی ببریم. برخی از مهمترین نکات این جلسه:

در تست های صورت گرفته سایت هایی که لینک های خارجی مناسب و معتبر داشته اند رتبه های بهتری را کسب کرده اند.

به چه سایت های لینک بدهیم:

  1. سایت های معتبری که به اطلاعات کاربر حول حوزه مورد نظر اضافه میکنند. مثل مجلات دانشگاهی و بین المللی
  2. سایت های کمکی که به راحتی کار و تحلی دقیقتر کاربر حول موضوع مورد نظر کمک میکنند. مثل سایت های ابزار
  3. و هر سایت دیگری که برای کاربر مفید است (حتی اگر خیلی معروف و مرجه نباشد)
rel لینک خارجی معمولا چگونه است:
  1. اگر سایت معتبر است بهتر است Follow باشد
  2. اگر سایت ناشناس است و به آن اعتماد ندارید Nofollow

  • هاست دانلود

نظرات تخصصی

از شنیدن نظرات شما خوشحال خواهم شد، همچنین به سوالات پاسخ خواهم داد.