مرتضی مهرابی

لینک داخلی برای سئو + استراتژی

جلسه 28

در این جلسه به بررسی لینک داخلی برای سئو (Internal Link) می پردازیم و اهمیت آن در سئو را مورد بررسی قرار میدهیم. در ادامه به نحوه تدوین استراتژی لینک سازی داخلی سایت می پردازیم، طبق روال همیشه خلاصه نکات مهم جلسه را در ادامه مطرح می کنیم.

مزایا لینک های داخلی:

  1. انتقال قدرت به صفحات مهم
  2. کرالینک بهتر خزنده ها
  3. گردش کاربران در سایت و بهبود Bounce Rate
  4. و احتمالا چند نکته کوچک دیگر

انواع حالات لینک های داخلی:

  1. لینک های داخلی ساختاری (Structural)
  2. لینک های داخلی ارتباطی دستی و دلخواه (Contextural)

بهترین انکرتکست برای لینک های داخلی:

  1. کیورد اصلی صفحه
  2. کیورد ثانویه صفحه
  3. یا هر کیورد دیگری که در کیورد ریسرچ یافتیم و میخواهیم بهبود داشته باشد

  • هاست دانلود

آپدیت ها

1 پیدا کردن صفحات مهم سایت برای لینک سازی

نظرات تخصصی

از شنیدن نظرات شما خوشحال خواهم شد، همچنین به سوالات پاسخ خواهم داد.