مرتضی مهرابی

آموزش سایت Answer the Public

جلسه 14.7

سایت Answer the Public جهت استخراج کیوردهای سوالی برای وب خارج ابزار مناسبی می باشد اما متاسفانه در ایران کاربرد چندانی ندارد. این آموزش کوتاه بیشتر بدرد عزیزانی میخورد که روی پروژه های انگلیسی زبان کار می کنند.
نکته مهم: همین اطلاعاتی که Answer the Public به ما می دهد را می توانیم از سایر ابزارهای تحقیق کلمات کلیدی مثل KWFinder, SEMRush, Keyword Tool و … استخراج نماییم.

  • هاست دانلود

نظرات تخصصی

از شنیدن نظرات شما خوشحال خواهم شد، همچنین به سوالات پاسخ خواهم داد.