مرتضی مهرابی

بهینه سازی کلمه کلیدی در سئو

جلسه 22

بهینه سازی کلمه کلیدی یکی از مهمترین مراحل در سئو می باشد، در این جلسه به نحوه استفاده از کلمات کلیدی در صفحاتمان جهت دستیابی به بهترین نتیجه می پردازیم.

برخی از نکات مهم که در این جلسه مطرح شد:

 1. عدم کیورد استافینگ (Keyword Stuffing)
 2. استفاده از کلمه کلیدی اصلی در
  1. آدرس صفحه
  2. تایتل، دیسکریپشن
  3. عنوان اصلی
  4. پاراگراف اول و دوم
  5. آلت عکس
  6. هرکجا از متن که امکان پذیر بود به صورت طبیعی و بدون خراب کردن خوانایی متن
  7. و …
 3. استفاده از کلمه کلیدی ثانویه در
  1. ساب هدینگ ها (زیر عنوان ها)
  2. تایتل (اگر مقدور بود)
  3. دیسکریپشن
  4. پاراگراف اول و دوم
  5. آلت عکس (در صورت امکان و اگر چند عکس داشتیم)
  6. هرکجا از متن که امکان پذیر بود به صورت طبیعی و بدون خراب کردن خوانایی متن
  7. و …
 4. استفاده از مابقی کلمات کلیدی استخراج شده در مرحله تحقیق کلمات کلیدی در
  1. ساب هدینگ ها (زیر عنوان ها)
  2. تایتل (اگر مقدور بود)
  3. دیسکریپشن
  4. پاراگراف اول و دوم یا نهایت سوم
  5. آلت عکس (در صورت امکان و اگر چند عکس داشتیم)
  6. هرکجا از متن که امکان پذیر بود به صورت طبیعی و بدون خراب کردن خوانایی متن
  7. و …
 5. استفاده از عبارات مفهوم کیورد مورد نظر در متن
 6. استفاده از کلمات کلیدی عامیانه برای دست یابی به ورودی از طریق جستجو صوتی
 7. و احتمالا چند نکته کوچک دیگر

 • هاست دانلود

نظرات تخصصی

از شنیدن نظرات شما خوشحال خواهم شد، همچنین به سوالات پاسخ خواهم داد.