مرتضی مهرابی

تحقیق کلمه کلیدی در گوگل سرچ کنسول (GSC)

جلسه 14.6

سرچ کنسول گوگل یکی از بهترین ابزارها برای تحقیق کلمات کلیدی برای سایت هایی است که مدت زمان مناسبی در نتایج حضور داشته اند، زیرا که در این شرایط سرچ کنسول اطلاعات دقیق و واقعی را به ما نمایش می دهد. اما چگونه؟

در صورتی که صفحات ما در نتایج برای کاربران ظاهر شوند و کاربر سایت ما را ببیند برای ما یک impression ثبت می شود که شدیدا قابل استناد می باشد. اما چگونه این اطلاعات در فرآیند کیورد ریسرچ به ما کمک می کند؟

این اطلاعات به 2 شکل برای ما حائز اهمیت هستند:

  1. استخراج کیوردهایی که باید با صفحه موجود ادغام گردند
  2. استخراج کیوردهایی که باید برایشان صفحه جدید ساخته شود

گوگل سرچ کنسول برای مورد دوم هم کاربرد دارد اما کاربرد اصلی آن استخراج کیوردهایی است که می باید با صفحات موجود ادغام گردند.

  • هاست دانلود

نظرات تخصصی

از شنیدن نظرات شما خوشحال خواهم شد، همچنین به سوالات پاسخ خواهم داد.