مرتضی مهرابی

تدوین استراتژی جدا سازی و ادغام کیوردها

جلسه 15

در این جلسه به شاخص های ادغام و جداسازی کلمات کلیدی در صفحات جهت جلوگیری از وقوع کنیبالیزیشن می پردازیم. یعنی در همین ابتدا و در مراحل تحقیق کلمات کلیدی سعی می کنیم تا حد زیادی از وقوع کیورد کنیبالیزیشن جلوگیری نماییم.

همانطور که در فیلم اشاره شد صفحات ما دارای یک کیورد نیستند و می توانند بسته به شرایط روی کیوردهای مختلفی رتبه بگیرند. مهمترین شاخص های ادغام / جداسازی کیوردها شامل:

  1. در نظر گرفتن مقصود جستجو کاربر از کیورد مورد نظر
  2. بررسی نتایج فعلی سرپ
  3. بررسی رقابت کیورد (اکنون و آینده)

خرید اشنراک سایت (فقط 3 ماهه)0 ریال

مشاهده ویدئو فقط برای کاربران ویژه سایت! هزینه اشتراک سایت بیشتر به دلیل جدیت در مشاهده ویدئوها و تاثیرپذیری بیشتر در نظر گرفته شده است زیرا همانطور که قبلا گفتم رایگان بودن آموزش ها دلیل بر سطحی بودن آنها نیست. از طرفی دوست دارم موارد پیشرفته ای که در آپدیت ها بررسی می شود توسط افراد مسمم مشاهده شود، به همین دلیل هزینه ناچیزی را برای اشتراک سایت در نظر گرفته ام.

نظرات تخصصی

از شنیدن نظرات شما خوشحال خواهم شد، همچنین به سوالات پاسخ خواهم داد.