مرتضی مهرابی

جمع بندی جلسه 1 تا 9

جلسه 10

در این جلسه سعی میکنیم مواردی که از جلسه اول تا به اینجا گفته ایم را جمع بندی کنیم تا ذهنمان با تسلط به مباحث مهم گفته شده آماده مشاهده ادامه جلسات شود.

  • هاست دانلود

نظرات تخصصی

از شنیدن نظرات شما خوشحال خواهم شد، همچنین به سوالات پاسخ خواهم داد.